فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
دانلود فیلم آموزش اتوکد ٢۰۱۵ - جلسه ششم

 
زبان : فارسی
مدرس : مهندس محمد جواد رضوان طلب

۲-۶ فرمان Polygon
از این فرمان برای ترسیم چند‌ضلعی‌های منتظم استفاده می‌شود. چند‌ضلعی‌های رسم شده توسط این فرمان، از جنس چند‌خطی‌ها (Polylines) می‌باشد. در چند‌ضلعی‌های منتظم، طول اضلاع و زوایای داخلی با هم برابر می‌باشند. تعداد ضلع‌های چند‌ضلعی، عددی بین ۳ تا ۱۰۲۴ می‌باشد. پیش‌فرض تعداد اضلاع چند‌ضلعی در فرمان، ۴ می‌باشد. برای رسم اشکالی از قبیل مثلث متساوی‌ الاضلاع، مربع، لوزی و … از این فرمان استفاده می‌شود. اگر تعداد ضلع‌های چند‌ضلعی را ‌عدد ۱۰۲۴ وارد کنیم، چند‌ضلعی رسم شده در صفحه ‌ترسیم دایره دیده می‌شود.

۲-۶-۱ چند‌ضلعی‌های منتظم محاطی (Inscribed in circle)
۲-۶-۲ چند‌ضلعی‌های منتظم محیطی (Circumscribed about circle)
۲-۶-۳ روش‌های اجرای فرمان Polygon
روش ‌اول: از طریق نوار منوی بازشوی Draw

روش ‌دوم : از طریق نوار ابزار Draw

روش ‌سوم: از طریق خط ‌فرمان (Command Line)
روش‌چهارم: از طریق نوار ریبون (Ribbon)

۲-۶-۴ شکل مکان‌نما در فرمان Polygon
با اجرای فرمان Polygon، مکان‌نما به ‌حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.
۲-۶-۵ روش‌های ترسیم چند‌ضلعی‌های منتظم
روش ‌اول: ترسیم چند‌ضلعی‌های منتظم بر‌اساس مرکز چند‌ضلعی

گزینه Inscribed in circle‌

گزینه Circumscribed about circle‌

روش ‌دوم: ترسیم چند‌ضلعی‌های منتظم بر اساس یک لبه چند‌ضلعی

گزینه Edge‌‌
۲-۷ فرمان Ellipse
از این فرمان برای ترسیم بیضی استفاده می‌شود.

ویژگی‌های هندسی بیضی:
۱- قطر بزرگ (Major Axis)
۲- قطر کوچک (Minor Axis)
۳- مرکز بیضی (Center)
قطر‌های بیضی عمود منصف یکدیگر هستند و در محل مرکز بیضی همدیگر را قطع می‌کنند.

۲-۷-۱ روش‌های اجرای فرمان Ellipse

روش‌اول: از طریق نوار منوی بازشوی Draw

روش‌ دوم: از طریق نوار ابزار Draw

روش ‌سوم: از طریق خط فرمان (Command Line)
روش ‌چهارم: از طریق نوار ریبون (Ribbon)
۲-۷-۲ شکل مکان‌نما در فرمان Ellipse
۲-۷-۳ روش‌های ترسیم بیضی

روش ‌اول:Center

روش‌دوم: Axis,End

۲-۸ فرمان Elliptical Arc
از این فرمان برای ترسیم کمان بیضوی استفاده می‌شود. برای رسم کمان بیضوی می‌بایست ابتدا با یکی از روش‌های Center یا Axis,Endیک بیضی را رسم نمود. سپس دو زاویه را به عنوان زاویه شروع و زاویه پایان کمان بیضوی معرفی نمود.
۲-۸-۱ روش‌های اجرای فرمان Elliptical Arc

روش ‌اول: از طریق نوار منوی بازشوی Draw

روش ‌دوم: از طریق نوار ابزار Draw

روش ‌سوم: از طریق خط ‌فرمان (Command Line)
روش ‌چهارم: از طریق نوار ریبون (Ribbon)
۲-۸-۲ شکل مکان‌نما در فرمان Elliptical Arc
۲-۸-۳ روش‌های ترسیم کمان بیضوی
روش ‌اول: معرفی زاویه شروع (Start angle) و زاویه پایان (End angle)کمان بیضوی

روش‌ دوم: معرفی زاویه شروع (Start angle) و زاویه حاوی کمان بیضوی (Included angle)
طبقه بندی: آموزش اتوکد ٢۰۱۵،  فیلم آموزشی، 
برچسب ها: اتوکد ٢۰۱۵، فیلم آموزش اتوکد، آموزش اتوکد ٢۰۱۵،  

تاریخ : 1394/08/16 | 12:34 | نویسنده : آراد هویدا | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • مقاله سهران